Hướng dẫn cách xoá trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 nhanh chóng nhất

Cách xoá trang trong Word

Khi làm việc với Microsoft Word, có thể đôi khi bạn cần xóa trang trong tài liệu của mình. Tuy nhiên, nhiều người không biết cách xóa trang một cách hiệu quả trong Word. Vì vậy, trong bài viết này, Gifteck sẽ hướng dẫn bạn cách xóa trang trong Word một cách đơn giản và nhanh chóng.

1. Hướng dẫn chung cách xoá trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Hướng dẫn cách xoá trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 cho tất cả các phiên bản.

1.1. Sử dụng phím Delete hoặc Backspace

Hướng dẫn chung cách xoá trang trong Word
Hướng dẫn chung cách xoá trang trong Word

Để xóa trang trong Word, bạn có thể sử dụng phím Delete hoặc Backspace trên bàn phím của mình. Chỉ cần đặt con trỏ vào cuối trang cần xóa và nhấn phím Delete hoặc Backspace, trang đó sẽ biến mất.

1.2. Sử dụng lệnh Xóa trang trong Word

Nếu bạn muốn xóa trang một cách chính xác hơn, bạn có thể sử dụng lệnh Xóa trang trong Word. Để thực hiện cách xoá trang trong Word này, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Nhấn vào tab File trên thanh Ribbon của Word.
Cách xoá trang trong Word 2016
Cách xoá trang trong Word 2016
 • Chọn tùy chọn In để mở menu liên quan đến in ấn.
 • Tại đây, bạn sẽ thấy tùy chọn Xóa trang. Nhấn vào đó để xóa trang đó.

1.3. Sử dụng cửa sổ Navigation Pane

Một cách xóa trang trong Word khác mà bạn có thể áp dụng là sử dụng cửa sổ Navigation Pane. Để làm điều này, bạn cần làm theo các bước sau:

Cách xoá trang trong word 2010 bằng Navigation Pane
Cách xoá trang trong word 2010 bằng Navigation Pane
 • Nhấn vào tab View trên thanh Ribbon của Word.
 • Chọn tùy chọn Navigation Pane để mở cửa sổ Navigation Pane.
 • Tại đây, bạn sẽ thấy toàn bộ nội dung của tài liệu của mình. Bạn có thể kéo và thả các phần của tài liệu để di chuyển chúng đến vị trí mới.
 • Để xóa trang, bạn chỉ cần kéo và thả các phần của trang đó ra khỏi cửa sổ Navigation Pane.

2. Cách xóa nhiều trang trong Word

Nếu bạn cần xóa nhiều trang, bạn có thể sử dụng những cách xoá trang trong Word sau:

2.1. Cách xóa nhiều trang trong Word thủ công

Cách xóa nhiều trang trong Word thủ công
Cách xóa nhiều trang trong Word thủ công

Nếu bạn chỉ cần xóa vài trang trong tài liệu của mình, bạn có thể sử dụng các phím Delete hoặc Backspace trên bàn phím của mình. Chỉ cần đặt con trỏ vào cuối trang cần xóa và nhấn phím Delete hoặc Backspace nhiều lần, các trang sẽ biến mất. Cách cách xoá trang trong Word thật đơn giản đúng không?

2.2. Sử dụng lệnh Xóa trang trong Word

Để xóa nhiều trang một cách chính xác hơn, bạn có thể sử dụng lệnh Xóa trang trong Microsoft Word. Để thực hiện cách xoá trang trong Word này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Nhấp vào tab File trên thanh Ribbon của Word.
 • Chọn tùy chọn In để mở menu liên quan đến in ấn.
 • Tại đây, bạn sẽ thấy tùy chọn Xóa trang. Nhấp vào đó để mở hộp thoại Xóa trang.
 • Trong hộp thoại này, bạn có thể chỉ định các trang cần xóa bằng cách nhập số trang hoặc phạm vi trang (ví dụ: 2-5 để xóa từ trang thứ 2 đến trang thứ 5). Sau đó, nhấn OK để xóa các trang đó khỏi tài liệu của bạn.

2.3. Sử dụng chức năng Tìm kiếm và Thay thế để xoá nhiều trang trong Word

Cách xóa nhiều trang trong Word
Cách xóa nhiều trang trong Word

Nếu bạn không biết chính xác các trang cần xóa, bạn có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm và Thay thế trong Microsoft Word. Để làm điều này, bạn có thể thực hiện:

 • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H để mở hộp thoại Tìm kiếm và Thay thế.
 • Trong trường Tìm kiếm, nhập ^m để tìm các dấu phân trang.
 • Nếu bạn muốn xóa tất cả các trang trong tài liệu, bạn có thể nhấn nút Thay thế tất cả. Nếu không, bạn có thể chọn từng dấu phân trang và nhấn nút Thay thế để xóa từng trang một.

Như vậy, đó là ba cách xóa nhiều trang trong Microsoft Word đơn giản nhất. Hãy chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và tiến hành xóa trang một cách dễ dàng và nhanh chóng.

3. Cách xóa trang trắng cuối trong Word 2010

Cách xóa trang trắng cuối trong Word 2010
Cách xóa trang trắng cuối trong Word 2010

Để xóa trang trắng cuối cùng trong Microsoft Word 2010, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Mở tài liệu của bạn trong Word 2010.
 • Nhấp chuột vào cuối trang cuối cùng của tài liệu. Nếu trang cuối cùng chỉ là một trang trắng, con trỏ của bạn sẽ xuất hiện ở đó.
 • Nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn để xóa trang trắng cuối cùng.
 • Nếu trang trắng cuối cùng vẫn không bị xóa, bạn có thể thử các cách sau đây:
 • Kiểm tra xem có dấu phân trang sau trang trắng cuối cùng hay không. Nếu có, bạn cần xóa dấu phân trang đó bằng cách nhấn phím Delete hoặc Backspace nhiều lần cho đến khi dấu phân trang biến mất.
 • Kiểm tra xem có khoảng trắng hoặc dòng trống sau trang trắng cuối cùng hay không. Nếu có, bạn có thể di chuyển con trỏ đến phía sau dòng trống hoặc khoảng trắng đó và xóa chúng bằng cách nhấn phím Delete hoặc Backspace.
 • Kiểm tra xem có bất kỳ đối tượng nào, chẳng hạn như hình ảnh hoặc bảng, xuất hiện sau trang trắng cuối cùng hay không. Nếu có, bạn cần di chuyển hoặc xóa đối tượng đó để xóa trang trắng cuối cùng. Như vậy là đã hoàn thành cách xoá trang trong Word rồi.
Cách xóa trang trắng cuối trong Word 2010
Cách xóa trang trắng cuối trong Word 2010

Nếu bạn đã thử tất cả các cách trên mà vẫn không thể xóa trang trắng cuối cùng, hãy thử tạo một bản sao của tài liệu của bạn và xóa trang trắng cuối cùng trong bản sao đó. Sau đó, bạn có thể lưu bản sao đó và sử dụng nó thay vì bản gốc.

Cách xóa trang đầu tiên trong Word 2010

Để xóa trang đầu tiên trong Microsoft Word 2010, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Mở tài liệu của bạn trong Word 2010.
 • Chuyển đến trang đầu tiên của tài liệu bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Home trên bàn phím.
 • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + End trên bàn phím để chọn toàn bộ nội dung từ trang đầu tiên đến cuối tài liệu.
 • Nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn để xóa toàn bộ nội dung của trang đầu tiên.
 • Lưu tài liệu của bạn bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + S trên bàn phím.
Cách xóa trang đầu tiên trong Word 2010
Cách xóa trang đầu tiên trong Word 2010

Lưu ý rằng khi bạn xóa trang đầu tiên của tài liệu, số trang của tài liệu cũng sẽ thay đổi. Nếu bạn có các phần tử trên trang đầu tiên, chẳng hạn như tiêu đề hoặc chữ ký, bạn nên sao chép và dán chúng vào trang mới đầu tiên sau khi xóa trang đầu tiên.

4. Cách xóa nhiều trang trong Word 2016

Để xóa nhiều trang trong Microsoft Word 2016, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Mở tài liệu của bạn trong Word 2016.
 • Chọn và nhấn phím Ctrl + G trên bàn phím để mở hộp thoại “Go To”.
 • Nhập số trang đầu tiên mà bạn muốn xóa trong ô “Enter page number” và nhấn Enter. Ví dụ: Nếu bạn muốn xóa từ trang thứ 3 đến trang thứ 5, bạn nhập số trang “3” và nhấn Enter.
 • Chọn và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + End trên bàn phím để chọn toàn bộ nội dung từ trang đó đến cuối tài liệu.
 • Nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa nội dung đã chọn.
 • Lặp lại các bước trên cho đến khi bạn đã xóa hết các trang bạn muốn xóa.
 • Lưu tài liệu của bạn bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + S trên bàn phím.

Lưu ý rằng các bước trên chỉ áp dụng cho việc xóa các trang liên tiếp nhau. Nếu bạn muốn xóa các trang không liên tục hoặc muốn xóa một phần của một trang, bạn có thể sử dụng các tính năng khác trong Word để làm việc này.

5. Cách xóa trang trong Word trên điện thoại

Cách xóa trang trong Word trên điện thoại

Để xóa trang trong Microsoft Word trên điện thoại, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Mở ứng dụng Word trên điện thoại của bạn.
 • Mở tài liệu mà bạn muốn xóa trang.
 • Di chuyển con trỏ đến trang cuối cùng của tài liệu. Nếu trang cuối cùng là trang trắng, hãy bấm phím Enter cho đến khi con trỏ di chuyển đến trang trắng đó.
 • Nhấn và giữ phím Backspace trên bàn phím của bạn cho đến khi trang trắng cuối cùng bị xóa.

Lưu ý rằng cách này chỉ xóa trang cuối cùng của tài liệu. Nếu bạn muốn xóa trang nào khác trong tài liệu, bạn có thể di chuyển con trỏ đến trang đó và sử dụng cùng một cách thức để xóa trang đó.

Lời kết

Trên đây là một số cách đơn giản để xóa trang trong Word mà Gifteck tổng hợp được. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xóa trang một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng xóa trang sẽ ảnh hưởng đến định dạng của tài liệu của bạn, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã lưu bản sao của tài liệu trước khi thực hiện thao tác này.

>>> Xem thêm:

“Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.” – Dalai Lama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *